Rijinstructeur Opleiding​

 • 085-8771477
Chat met ons via WHATSAPP

klik op de whatsapp icon om te chatten

Rijinstructeur worden?

Inclusief lesmateriaal

Bel nu: 085-8771477

In eigen tempo studeren?

Wilt u werken bij een rijschool als rijinstructeur of binnenkort zelf een rijschool starten? Start dan direct bij beroepsstudie met de opleiding tot rijinstructeur. De opleiding rijinstructeur kan JIJ bij Beroepsstudie vanwege onze uitgebreide jaarplanning in delen volgen en wanneer het JOUW uitkomt. 

Lesinhoud

De opleiding rijinstructeur bestaat uit een korte theorie en praktijk gedeelte. De opleiding is echter grotendeels praktijkgericht. Beroepsstudie is uniek in vergelijking tot andere rijinstructeur opleiders in Nederland, wij hebben inmiddels een algemene bekendheid als het gaat om beroepsopleidingen. Wij leren u de benodigde kneepjes van het vak waardoor u verzekerd bent van het opdoen van de juiste kennis. 

Waarom kiezen voor de rijinstructeuropleiding bij Beroepsstudie
 • Grootste beroepsopleidingsinstituut van Nederland.
 • Opleidingslocaties op diverse steden in het land; Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam.
 • Hoge slagingspercentage in Nederland
 • Hoge klanttevredenheid
 • Praktijkgerichte onderwijs
 • Unieke lesmethode
 • Klassikale lessen en elearning.

U kunt ten alle tijden een vrijblijvend gesprek aanvragen.

Waar begeleidt Beroepsstudie u allemaal bij op het gebied van de rijinstructeurs opleiding Fase 1 en waar zal het IBKI u op examineren? 

FASE 1: Competentie verkeersdeelname

Fase 1 oftewel de ” Competentie verkeersdeelname” is onderverdeeld in fase 1A en 1B. Hieronder leest u terug wat wij voor u gaan betekenen.

Fase 1A Theorie van de verkeerstaak

Tijdens Fase 1A zullen onze gediplomeerde docenten u onderwijzen betreft de onderstaande onderdelen. Hier zult u vervolgens op geexamineerd worden middels een theorie examen bij het IBKI. Het theorie examen bestaat uit 60 vragen en u heeft hier 90 minuten de tijd voor. U bent geslaagd wanneer u minimaal 42 vragen goed hebt beantwoord.

Les en examen onderdelen FASE 1A

 • Wet- en regelkennis
 • RVV
 • Theorie van de verkeerstaak
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersdeelnemers
 • Verkeersdoorstroming en Milieu
 • Verkeersinzicht
 • Voor FASE 1A zullen wij  u 4 dagdelen x 3 uur klasikaal begeleiden. (1 Maand 1 dag in de week)


Fase 1B: Praktijk examen / Rijproef 

Bij het onderdeel fase 1b  zullen onze vakdocenten uw eigen rijvaardigheid testen en bijslijpen. U zult tijdens het examen voor Fase 1B geëxamineerd worden op uw rijvaardigheid. Wij zullen middels onze technieken u de fijne kneepjes van het auto rijden bij brengen.

Tijdens het examen zal de examinator van het IBKI u beoordelen op de volgende onderdelen:

 • verkeersinzicht
 • voorbereidingshandelingen
 • voertuig controle
 • 2 verkeershandelingen waarbij de “hardop denk methode” naar voren komt
 • Voor fase 1B zullen wij u 5 x 60 minuten praktisch begeleiden. ( Samen met onze instructeur te plannen)

Waar begeleidt Beroepsstudie u allemaal bij op het gebied van de rijinstructeurs opleiding Fase 2 en waar zal het IBKI u op examineren? 

Fase 2 : Didactische voorwaarden

Fase 2 oftewel de ” Didactische voorwaarden” is onderverdeeld in fase 2A en 2B. Hieronder leest u terug wat wij voor u gaan betekenen.

Fase 2A Theorietoets lesvoorbereiding

Tijdens Fase 2A zullen onze gediplomeerde docenten u onderwijzen betreft de onderstaande onderdelen. Hier zult u vervolgens op geexamineerd worden middels een theorie examen bij het IBKI. Het theorie examen voor fase 2A bestaat uit 60 vragen en u heeft hier 90 minuten de tijd voor. U bent geslaagd wanneer u minimaal 42 vragen goed hebt beantwoord.

Les en examen onderdelen FASE 2A

 • Het ontwerpen van lesprogramma’s
 • Leerling verschillen
 • Rijvaardigheidsdidactiek
 • De instructie
 • Leermotivatie
 • Organiseren
 • Voorbereiding van leersituatie
 • Les- en leertijd, regels en afspraken
 • Voor FASE 2A zullen wij  u 4 dagdelen x 3 uur klasikaal begeleiden. (1 Maand 1 dag in de week )

 

Fase 2B        : Les uitvoering en beoordelen

Tijdens Fase 2B zullen onze gediplomeerde docenten u onderwijzen betreft de onderstaande onderdelen. Hier zult u vervolgens op geexamineerd worden middels een theorie examen bij het IBKI. Het theorie examen voor fase 2B bestaat uit 60 vragen en u heeft hier 90 minuten de tijd voor. U bent geslaagd wanneer u minimaal 42 vragen goed hebt beantwoord.

Les en examen onderdelen FASE 2B

Tijdens het examen zal de examinator van het IBKI u beoordelen op de volgende onderdelen:

 • Aanbieden van oefensituaties
 • Feedback
 • Coachen
 • Afstemmen
 • Inter-persoonlijk handelen
 • Rijvorderingen, toetsmomenten, toetsafname, toetsinhoud
 • Observeren en beoordelen
 • Terugkoppeling van toetsresultaten
 • Voor FASE 2B zullen wij  u 4 dagdelen x 3 uur klasikaal begeleiden. (1 Maand 1 dag in de week )

Waar begeleidt Beroepsstudie u allemaal bij op het gebied van de rijinstructeurs opleiding Fase 3 en waar zal het IBKI u op examineren? 

FASE 3: Stage – Stage beoordeling en Praktijk examen 

Fase 3 oftewel de ” Stage en Stage beoordeling en het Praktijk examen les geven” is onderverdeeld in fase 3 en fase 3A. Hieronder leest u terug wat wij voor u gaan betekenen.

Fase 3  Stage – Stage beoordeling

Wanneer u een voldoende resultaat heeft behaald bij alle examens van FASE 1 EN FASE 2 kunt u pas door naar fase 3. U ontvangt na het behalen van de examens in FASE 1 en FASE 2  een tijdelijke instructie pas . Met deze tijdelijke instructiepas mag u officieel stage lopen bij een erkende rijschool. De tijdelijke instructie pas heeft een geldigheidduur van 12 maanden.

In deze fase 3 zult u een stage periode moeten doorlopen van 40 uur bij een erkende rijschool. Wij verzorgen dit onderdeel voor u, maar u bent vrij om eventueel te kiezen voor een rijschool waar u bekend bent. De stage is een verplicht onderdeel en de 40 uur die u moet doorlopen zijn onderverdeeld in 35 uur actief les geven en 5 uur passief. Het IBKI zal bij dit onderdeel steekproefgewijs een controle uitvoeren bij de rijschool waar u de stage doorloopt.

Fase 3A Uitvoering van een praktijk les. 

In fase 3A zult u na het doorlopen van de stage periode een officiele praktijk les moeten afleggen bij het IBKI. Bij dit onderdeel zullen wij u 5 x 60 minuten begeleiden in het examen gebied naar uw keuze. Mocht u meer begeleiding nodig hebben dan de 5 x 60 minuten die in uw pakket zit verwerkt dan kunt u hier altijd extra losse lessen voor inkopen.

Nadat u dit praktijk examen heeft afgeldgd, kunt u zich officieel rijinstructeur noemen. U kunt dan direct uw eigen rijschool starten of eventueel in dienst treden bij een officiele rijschool.

Opleiding & Examen kosten

FASE 1 Competente verkeersdeelname
1A Theorie Examen…………………………………………………………………..€118,-
1B Praktijk Examen…………………………………………………………………..€205,50

FASE 2 Didactische voorwaarden
2A Theorie Examen…………………………………………………………………..€118,-
2B Praktijk Examen…………………………………………………………………..€118,-

FASE 3 Stage & Praktijkexamen 
Stage 40 uur bij een erkende rijschool………………………………………….inbegrepen in het pakket
3A Eindexamen individueel………………………………………………………….€475,-

Totaal examen kosten……………………………………………………………….€1034,50,-
Totaal opleidingskosten…………………………………………………………… €4080,-

Uitleg examen kosten:

U kunt ervoor kiezen door ons de examens te reserveren, wilt u liever op uw gemak de lesstof na de klasikale verzorging thuis nader inlezen, dan kunt u kiezen voor de mogelijkheid om de examens zelf te reserveren op een later tijdstip. Uiteraard staan wij klaar voor al uw vragen en eventuele opmerkingen. zou u eventueel meer klasiskale begeleiding willen hebben dan kunt u kosteloos nogmaals de lessen bijwonen.

Uitleg opleidingskosten :

Uiterraard wilt u graag weten waar u ons voor betaalt. Omdat wij graag transparant werken geven wij hierover ook een duidelijke uitleg. Wanneer u zich bij ons aanmeld, nodigen wij u allereerst uit voor een ontmoetingsgesprek waarin wij onder het genot van een kopje koffie of thee u gedaitaleerd uitleggen hoe de opleiding in elkaar steekt. Hieronder leest u in een bekonpte weergave het opleidingstraject voor het behalen van de rijinstreucteurs bewijs.

Ons rijinstructeurs traject verzorgen wij 2 keer per jaar. Dit trajct wordt klasikaal verzorgt op woensdag avonden van 19.00 uur – 22.00 uur. in 4 maanden zult u alle lessen hebben doorlopen. zie planning voor onze eerst volgende startdatum.

U kunt er voor kiezen om de examens telkens mooi af te stemmen op de laatste lesdag van elke fase. Ook kunt u ervoor kiezen om de examens iets later af te leggen, zodat u de les boeken die u van ons aangeboden krijgt verder thuis kunt door nemen.

PAKKET INHOUD;

 • 36 uur klasikale lessen voor fase 1a,2a,2b
 • Bijhorend Lesmateriaal
 • Oefen examenvragen
 • 5 uur praktijk begeleiding voor fase 1b
 • Bijhorend Lesmateriaal
 • 40 uur stage bij een van onze aangeslote rijscholen
 • 5 uur praktijk begeleiding voor het eindexamen
 • Bijhorend lesmateriaal

De lessen starten iedere week. Voor de exacte planning kunt u ons ook direct bereiken op:

Email: info@itnerd.nl

Whatsapp: +31614161155

Klantenservice Beroepsstudie: 085-8771477

De Rijinstructeur Opleiding Deals van Beroepsstudie.nl

Pakket Rijinstructeur Opleiding
Prijs op aanvraag
Call Now Button

Stel Direct je vraag!